Dimitrija Avramovića 17

Stambeni objekat spratnosti Su+Pr+4+Pk+(Dup)

Radi se o energetski efikasnom objektu koji se gradi po svim važećim pozitivnim zakonskim propisima i najvišim standardima u gradnji stambenih objekata.

U objektu ima ukupno 16 stambenih jednica:

Na nivou suterena su 4 garaže
Na prizemlju se nalazi 3 stana (jedna garsonjera i dva dvosobna)
Na prvom spratu se nalazi 3 stana (dvosobna)
Na drugom spratu se nalazi 3 stana (dvosobna)
Na trećem spratu se nalazi 2 stana (trosobna)
Na četvrtom spratu 2 stana (trosobna)
Na potkrovlju 3 stana (jedan trosoban i dva dupleksa)

Spoljna obrada

Svi spoljni zidovi su “sendvič“ zidovi sa završnom Demit fasadom u boji po izboru projektanta sa klima blokom 25cm i TI 8cm od negorive minerlane vune, klase A2.

Fasadni otvori na stanovima (prozori, vrata) su zatvoreni pvc-stolarijom i zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom sa ispunom od argona. Na fasadnim otvorima su predviđene pvc – roletne. Ulazni prostor u objekat je zatvoren eloksiranom aluminijumskom bravarijom i zastakljen termoizolacionim staklom. Ograde na lođama su delimično od čelicnih nerđajućih cevi, a delom su zidane. Svi oluci i potrebna opšivanja su sa pocinkovanim limom u boji završnog fasadnog maltera.

Unutrašnja obrada

Unutrašnji zidovi su izvedeni od pune opeke i opekarskih blokova. Debljina pregradnih zidova je 12cm, a pregradnih između stanova klima blokom 25cm, dok su pregradni zidovi i obziđivanja oko ventilacija i dimnjaka debljine 12 i 7cm.
Zidovi u sanitarnim čvorovima se oblažu do plafona keramičkim pločicama, a u kuhinjskim nišama od 0,8-1,50m. Podovi u sobama stanovima su od klasičnog hrastovog parketa, dok su u kuhinjama, sanitarnim čvorovima i lođama od keramičkih pločica I klase. Keramičke pločice se nalaze u zajedničkim hodnicima, na stepenišnim podestima i stepenicama. Pod garaže i tehničkih prostorija u suterenu je liveni betonski pod.
Svi funkcionalni sadržaji objekta imaju mogućnost direktnog, prirodnog osvetljenja I provetravajnja. Ventiliranje sanitarnih čvorova i kuhinja koje nemaju prirodno osvetljenje obezbeđuje se putem ventilacionih kanala tipa “šunt”. Unutrašnja stolarija je standardna od medijapana bojena poliuretanskom bojom ili obložena furnirom.
Svi stanovi se predviđaju sa pripremom za instalaciju klima uređaja sa spoljnom jedinicom, lociranom na lođama i terasama stanova, tako da se ne narušava izgled fasade.

Toplotna, zvučna i hidroizolacija

Objekat je termički izolovan po ukupnom volumenu. Svi konzolni prepusti i stanovi koji se zidom ili tavanicom graniče sa spoljnim ili pomoćnim delovima zgrade takođe se dodatno termički izoluju (kombi ploče, heraklit ili miniralna vuna). Svi zidovi su prema proračunu energetske efikasnosti. Za zvučnu zaštitu u nivou međuspratne konstrukcije postavlja se miniralna vuna debljine 3cm u funkciji “plivajućeg” poda. Objekat je fundiran na temeljnoj ploči postavljenoj preko prethodno pripljemljene “kade” od dva sloja varenog kondora.

Za objekat su projektom predviđene sve potrebne instalacije :

-instalacije vodovoda i kanalizacije
-instalacije jake i slabe struje, telefona, video interfona
-antenska instalacija i kablovska televizija
-instalacije grejanja na gradski toplovodni sistem
-putnički lift, standardni hidraulični, nosivosti od 630kg

DIMITRIJA AVRAMOVICA 17