MAKSIMA GORKOG 21- U IZGRADNJI

Stambeni objekat spratnosti Su+P+3(4)+Pk

Lokacija objekta

Objekat se gradi u Novom Sadu, u ulici Maksima Gorkog 21, na katastarskoj parceli 7913 K.O. Novi
Sad II.

Funkcija objekta

U objektu ima jedan poslovni prostor-apartman, koji se nalazi na prizemlju, i 10 stambenih jedinica. Ulaz u stambeni objekat, kao i ulaz u pasaž je iz ulice Maksima Gorkog. Ulaz u stambeni objekat je na koti +0,10 m sa koje se pristupa liftu, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje i korisnika sa posebnim potrebama. Stan i poslovni apartman u prizemlju se nalaze na koti 1,20 m, te se visinska razlika savladava sa 7 stepenika. Za prilaz stanovima na spratovima i potkrovlju projektovano je dvokrako stepenište i putnički lift na električni pogon sa automatskim zatvaranjem vrata. Suterenu se pristupa iz zajedničkog prostora zgrade stepeništem na kotu -1,45 m. Pristup je moguć i izdvorišta zgrade. U suterenu se nalaze tehničke prostorije (prostorija za hidrocel, toplotna podstanica, ostave za stanare i prostorija za spremačicu). Na nivou suterena su i dve garaže kojima se pristupa iz dvorišta. Dvorišnom delu parcele se može pristupiti kroz pasaž koji je u nagibu 6,5%.
U dvorištu je planirano parkiranje, i tu se nalazi 10 parking mesta.

Konstrukcija objekta

Objekat je projektovan u sistemu skeletne armirano-betonske konstrukcije sa armirano-betonskim
seizmičkim platnima za ukrućenje. Fundiranje objekta je preko armirano-betonske ploče debljine 40 cm.
Međuspratna konstrukcija je puna armiranobetonska ploča. Predviđena je spratna visina 310 cm.
Krov je lučni, formiran prema dvovodnom, nagiba 33 stepena, da bi da bi sleme bilo usklađeno prema
susednim objektima. Pokrivač je plastificirani lim. Badže su pokrivene plitkim limenim krovom nagiba
5%, oslonjene na drvenu podkonstrukciju, skrivene iza atike.

Spoljna obrada

Svi spoljni zidovi su projektovani u sistemu demit fasade sa klima blokom 25cm i TI 8cm od negorive
mineralne vune. Za fasadne otvore na stanovima predviđena je aluminijumska stolarija i zastakljivanje niskoemisionim termoizolacionim staklom sa ispunom od argona. Predviđene su i aluminijumske roletne i rolo komarnici.
Ulazni prostor je zatvoren eloksiranom aluminijumskom bravarijom i zastakljen termoizolacionim
staklom.
Ograde na lođama su delimično od čeličnih nerđajućih cevi a delom su zidane.
Svi oluci i potrebna opšivanja su od pocinkovanog bojenog lima u boji završnog fasadnog maltera.

Unutrašnja obrada

Unutrašnji zidovi se izvode od pune opeke i opekarskih blokova. Debljina pregradnih zidova unutar stana je 12 cm a debljina zidova između stanova je 25 cm a izvodi se od pune opeke.
Unutrašnji zidovi i plafoni malterišu se produžnim malterom i boje posnim bojama.
Zidovi u sanitarnim čvorovima se do plafona oblažu keramičkim pločicama, a u kuhinjskim nišama se
postavljaju keramičke pločice na visini od 0,8m-1,5m.
Podovi u sobama stanova su od troslojne podne obloge-tarketa sa dva sloja hrasta.
Podovi u kuhinjama, sanitarnim čvorovima i lođama od keramičkih pločica prve klase.
Unutrašnja stolarija je standardna od medijapana bojena poliuretanskom bojom.
Svi funkcionalni sadržaji objekta imaju mogućnost direktnog prirodnog osvetljenja i provetravanja.

Ventilacija sanitarnih čvorova i kuhinja koje nemaju prirodno osvetljenje obezbeđuje se putem ventilacionih kanala tipa “šunt”.
Za sve stanove je predviđena instalacija klima uređaja sa spoljnim jedinicama lociranim na lođama
stanova, tako da se ne narušava izgled fasade.

Toplotna, zvučna i hidro izolacija

Objekat je termički izolovan po ukupnom volumenu. Svi konzolni prepusti i stanovi koji se zidom ili
tavanicom graniče sa spoljnim ili pomoćnim delovima zgrade takođe se dodatno termički izoluju
(mineralna vuna). Svi zidovi su prema proračunu energetske efikasnosti.
Za zvučnu zaštitu u nivou međuspratne konstrukcije postavlja se kamena vuna debljine 3cm u funkciji
”plivajućeg” poda. Objekat je fundiran na temeljnoj ploči koja je postavljena preko prethodno prpremljene
”kade” od dva sloja varenog kondora.

Instalacije

U objektu su predviđene:
– instalacije vodovoda i kanalizacije
– instalacije jake i slabe struje, telefona, video interfona
– antenska instalacija i kablovska televizija
– instalacije grejanja na gradski toplovodni sistem
– putnički lift, standardni električni nosivosti od 630 kg