PONUDA MAKSIMA GORKOG 21

 

 

LOKACIJA : MAKSIMA GORKOG 21 – U IZGRADNJI
PONUDA STANOVA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA:ROP-NSD-2539-CPA-7/2022 OD 18.02.2022.
PRIJAVA RADOVA:ROP-NSD-2539-WA-9/2022 OD 03.03.2022.
ROK ZAVRŠETKA : 30.06.2023.
SPRAT OZNAKA STANA STRUKTURA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
I 2 ČETVOROSOBAN ulično-dvorišni 121,62  stan 02
3 TROSOBAN dvorišni 62,64  stan 03
II 4 ČETVOROSOBAN ulično-dvorišni 121,62  stan 04
III 6 ČETVOROSOBAN ulično-dvorišni 121,62  stan 06
IV 8 ČETVOROSOBAN ulično-dvorišni 121,27  stan 08