Ponuda stanova

Lokacija: Dimitrija Avramovića 17

Uknjiženo

Energetski efikasna zgrada

Broj upotrebne dozvole: ROP-NSD-21262 -IUP-15/2018 od  08.11.2018.

sprat

oznaka

 struktura

orijentacija

površina

skice