SLOVAČKA 9 – USELJIVO

Stambeni objekat spratnosti Su+P+4+Pk i delom spratnosti Su+P+3+Pk

 

Objekat se gradi na uglu ulica Slovačka i Valentina Vodnika, na katastarskoj parceli 7079/1 K.O. Novi Sad I. Krajni delovi objekta sa obe strane, trakt širine 4 metra, su spratnosti Su+P+3+Pk, dok je preostali deo objekta na uglu ulica Slovačke i Valentina Vodnika spratnosti Su+P+4+Pk.

Ulaz u stambeni objekat kao i rampa za silazak u suterensku garažu je iz ulice Valentina Vodnika, dok je pasaž za ulaz u dvorište iz Slovačke ulice.

Objekat sadrži ukupno 43 stambene jedinice. Od toga 4 se nalaze na prizemlju, 9 na prvom spratu, po 8 stambenih jedinica na drugom, trećem i četvrtom spratu i 6 na potkrovlju. Stambene jedinice su sledećih  struktura

  • garsonjera
  • dvosobni stanovi
  • trosobni stanovi
  • četvorosobni stanovi
  • petosoban stan

Takođe u objektu su planirana i 3 poslovna prostora – lokala.

Parkiranje je rešeno izgradnjom suterenske garaže sa garažnim mestima, kao i garažama u dvorištu objekta.

 

Konstrukcija objekta

 

Objekat je projektovan u sistemu skeletne armirano-betonske konstrukcije sa armirano-betonskim platnima za ukrućenje. Fundiranje objekta je preko armirano-betonske ploče debljine 50 cm.

 

Spoljna obrada

 

Svi spoljni zidovi su projektovani u sistemu demit fasade sa klima blokom 25cm i TI 8cm od nesagorive mineralne vune.

Za fasadne otvore na stanovima predviđena je PVC stolarija i zastakljivanje niskoemisionim termoizolacionim staklom sa ispunom od argona. Predviđene su i PVC roletne.

Ulazni prostor je zatvoren eloksiranom aluminijumskom bravarijom i zastakljen termoizolacionim staklom.

Ograde na lođama su delimično od čeličnih nerđajućih cevi a delimično su zidane.

Svi oluci i potrebna opšivanja su od pocinkovanog bojenog lima.

Unutrašnja obrada

 

Unutrašnji zidovi se izvode od pune opeke i opekarskih blokova. Debljina pregradnih zidova unutar stana je 12cm a debljina zidova između stanova je 25 cm a izvodi se od klima blokova. 

Unutrašnji zidovi i plafoni malterišu se produžnim malterom i boje posnim bojama.

Zidovi u sanitarnim čvorovima se do plafona oblažu keramičkim pločicama, a u kuhinjskim nišama se postavljaju keramičke pločice na visini od 0,8m-1,5m. 

Podovi u sobama su od tarketa, dok su podovi u kuhinjama, sanitarnim čvorovima i lođama od keramičkih pločica prve klase.

Unutrašnja stolarija je standardna od medijapana bojena poliuretanskom bojom.

Svi funkcionalni sadržaji objekta imaju mogućnost direktnog prirodnog osvetljenja i provetravanja.

Ventilacija sanitarnih čvorova i kuhinja koje nemaju prirodno osvetljenje obezbeđuje se putem ventilacionih kanala tipa “šunt”. 

Za sve stanove je predviđena instalacija klima uređaja sa spoljnim jedinicama lociranim na lođama stanova, tako da se ne narušava izgled fasade.

 

Toplotna, zvučna i hidro izolacija  

 

Objekat je termički izolovan po ukupnom volumenu. Svi konzolni prepusti i stanovi koji se zidom ili tavanicom graniče sa spoljnim ili pomoćnim delovima zgrade takođe se dodatno termički izoluju. Svi zidovi su prema proračunu energetske efikasnosti.

Za zvučnu zaštitu u nivou međuspratne konstrukcije postavlja se mineralna vuna debljine 3cm u funkciji plivajućeg poda. Objekat je postavljen na temeljnoj ploči koja je postavljena preko prethodno postavljene “kade” od  hidroizolacije.

 

Instalacije

 

U objekat su predviđene 

–    instalacije vodovoda i kanalizacije

–    instalacije jake i slabe struje, telefona, interfona

–    antenska instalacija i kablovska televizija

–    instalacije grejanja na gradski toplovodni sistem

–    putnički lift, standardni električni nosivosti od 630 kg