vizija doo

Stambeni objekat spratnosti Su+Pr+3+Pk+(Dup)

Radi se o energetski efikasnom objektu koji se gradi po svim važećim pozitivnim zakonskim propisima i najvišim standardima u gradnji stambenih objekata.

Spoljna obrada

Svi spoljni zidovi su “sendvič“ zidovi sa završnom Demit fasadom u boji po izboru projektanta sa klima blokom 25cm i TI 8cm od negorive minerlane vune, klase A2.

Fasadni otvori na stanovima (prozori, vrata) su zatvoreni aluminijumskom stolarijom i zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom sa ispunom od argona. Na fasadnim otvorima su predviđene aluminijumske roletne. Ulazni prostor u objekat je zatvoren eloksiranom aluminijumskom bravarijom i zastakljen termoizolacionim staklom. Ograde na lođama su delimično od čelicnih nerđajućih cevi, a delom su zidane. Svi oluci i potrebna opšivanja su sa pocinkovanim bojenim limom u boji završnog fasadnog maltera.

Unutrašnja obrada

Unutrašnji zidovi su izvedeni od pune opeke i opekarskih blokova. Debljina pregradnih zidova je 12cm, a pregradnih između stanova klima blokom 25cm, dok su pregradni zidovi i obziđivanja oko ventilacija i dimnjaka debljine 12 i 7cm.
Zidovi u sanitarnim čvorovima se oblažu do plafona keramičkim pločicama, a u kuhinjskim nišama od 0,8-1,50 m. Podovi u sobama stanova su od “Takret” parketa, dok su u kuhinjama, sanitarnim čvorovima i lođama od keramičkih pločica I klase. Unutrašnja stolarija je standardna od medijapana bojena poliuretanskom bojom ili obložena furnirom.
Svi funkcionalni sadržaji objekta imaju mogućnost direktnog, prirodnog osvetljenja i provetravajnja. Ventiliranje sanitarnih čvorova i kuhinja koje nemaju prirodno osvetljenje
obezbedjuje se putem ventilacionih kanala tipa “šunt”. Svi stanovi se predviđaju sa pripremom za instalciju klima uređaja sa spoljnom jedinicom, lociranom na lođama i terasama stanova, tako da se ne narušava izgled fasade.

Toplotna, zvučna i hidroizolacija

Objekat je termički izolovan po ukupnom volumenu. Svi konzolni prepusti i stanovi koji se zidom ili tavanicom graniče sa spoljnim ili pomoćnim delovima zgrade takođe se dodatno termički izoluju (miniralna vuna). Svi zidovi su prema proračunu energetske efikasnosti. Za zvučnu zaštitu u nivou medjuspratne konstrukcije postavlja se kamena vuna debljine 3cm u funkciji “plivajućeg” poda. Objekat je fundiran na temeljnoj ploči postavljenoj preko prethodno pripljemljene “kade” od dva sloja varenog kondora.

Za objekat su projektom predviđene sve potrebne instalacije :

-instalacije vodovoda i kanalizacije
-instalacije jake i slabe struje, telefona, video interfona
-antenska instalacija i kablovska televizija
-instalacije grejanja na gradski toplovodni sistem
-putnički lift, standardni hidraulični, nosivosti od 630kg

\DISKSTATIONstudio1DIMITRIJA AVRAMOVICA 17PZI11pzi (prema s