PONUDA

LOKACIJA : SLOVAČKA 9 – U IZGRADNJI
GRAĐEVINSKA DOZVOLA: ROP-NSD-5730-CPIH-2/2021 od 21.04.2021.
PRIJAVA RADOVA: ROP-NSD-5730-WA-3/2021 od 01.06.2021.
ROK ZAVRŠETKA : 01.07.2023.
SPRAT OZNAKA LOKALA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
PR 1 LOKAL 1 ULIČNI-SLO 19,25  lokal 01
2 LOKAL 2 ULIČNI-SLO 19,23  lokal 02
3 LOKAL 3 ULIČNI-UGAO 22,01  lokal 03
SPRAT OZNAKA STANA STRUKTURA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
PR 1 DVOIPOSOBAN ULIČNI-VV 44,99  stan 01
2 DVOSOBAN DVORIŠNI 43,79  stan 02
3 TROSOBAN ULIČNI-VV 59,00  stan 03
4 GARSONJERA DVORIŠNI 27,22  stan 04
I SPRAT 6 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 06 
7 DVOSOBAN ULIČNI- SLO 43,07  stan 07
9 DVOSOBAN ULIČNI-VV 46,40  stan 09
10 DVOSOBAN ULIČNI-VV 38,69  stan 10
11 DVOSOBAN ULIČNI-VV 36,98  stan 11
12 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 12
13 ČETVOROSOBAN DVORIŠNI 86,26  stan 13
II SPRAT 14 DVOSOBAN DVORIŠNI 40,67  stan 14
17 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 17
18 DVOSOBAN ULIČNI-VV 37,21  stan 18
20 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 20
21 ČETVOROSOBAN DVORIŠNI 86,26  stan 21
III SPRAT 22 DVOSOBAN DVORIŠNI 40,67  stan 22
23 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 23
24 DVOSOBAN ULIČNI- SLO 43,07  stan 24
25 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 25
IV SPRAT 30 DVOSOBAN DVORIŠNI 40,67  stan 30
31 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 31
32 DVOSOBAN ULIČNI- SLO 43,07  stan 32
33 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 33
36 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 36
POTKR. 38 DVOSOBAN DVORIŠNI 40,27  stan 38
39 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 88,76  stan 39
42 DVOSOBAN ULIČNI-VV 46,46  stan 42