PONUDA

 

 

LOKACIJA : SLOVAČKA 9 – U IZGRADNJI
GRAĐEVINSKA DOZVOLA: ROP-NSD-5730-CPIH-2/2021 od 21.04.2021.
PRIJAVA RADOVA: ROP-NSD-5730-WA-3/2021 od 01.06.2021.
ROK ZAVRŠETKA : 01.07.2023.
SPRAT OZNAKA LOKALA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
PR 1 LOKAL 1 ULIČNI-SLO 19,25  lokal 01
2 LOKAL 2 ULIČNI-SLO 19,23  lokal 02
3 LOKAL 3 ULIČNI-UGAO 22,01  lokal 03
SPRAT OZNAKA STANA STRUKTURA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
PR 1 DVOIPOSOBAN ULIČNI-VV 44,99  stan 01
2 DVOSOBAN DVORIŠNI 43,79  stan 02
3 TROSOBAN ULIČNI-VV 59,00  stan 03
4 GARSONJERA DVORIŠNI 27,22  stan 04
I SPRAT 5 DVOSOBAN DVORIŠNI 40,67  stan 05 
6 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 06 
9 DVOSOBAN ULIČNI-VV 46,40  stan 09
12 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 12
13 ČETVOROSOBAN DVORIŠNI 86,26  stan 13
II SPRAT 14 DVOSOBAN DVORIŠNI 40,67  stan 14
15 ČETVOROSOBAN ULIČNI-DVORIŠNI 85,31  stan 15
17 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 17
20 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 20
21 ČETVOROSOBAN DVORIŠNI 86,26  stan 21
III SPRAT 23 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 23
25 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 25
26 DVOSOBAN ULIČNI-VV 37,21  stan 26
27 DVOSOBAN ULIČNI-VV 36,98  stan 27
28 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 28
IV SPRAT 31 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 31
33 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 33
36 TROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 67,95  stan 36
POTKR. 39 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 88,76  stan 39
40 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 40
42 DVOSOBAN ULIČNI-VV 46,46  stan 42