PONUDA

 

 

 

LOKACIJA : SLOVAČKA 9 – USELJIVO
GRAĐEVINSKA DOZVOLA: ROP-NSD-5730-CPIH-2/2021 od 21.04.2021.
PRIJAVA RADOVA: ROP-NSD-5730-WA-3/2021 od 01.06.2021.
SPRAT OZNAKA LOKALA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
PR 1 LOKAL 1 ULIČNI-SLO 19,25  lokal 01
2 LOKAL 2 ULIČNI-SLO 19,23  lokal 02
SPRAT OZNAKA STANA STRUKTURA ORIJENTACIJA POVRŠ. M2 SKICA
PR 3 TROSOBAN ULIČNI-VV 59,00  stan 03
I SPRAT 6 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 06 
13 ČETVOROSOBAN DVORIŠNI 86,26  stan 13
II SPRAT 15 ČETVOROSOBAN ULIČNI-DVORIŠNI 85,31  stan 15
17 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 17
III SPRAT 23 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 23
25 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 25
IV SPRAT 31 ČETVOROSOBAN ULIČNO-DVORIŠNI 85,91  stan 31
33 PETOSOBAN ULIČNI-UGAO 113,10  stan 33